Územní plán města Písek

Dne 16.08.2018 mají zastupitelé města Písek v plánu řádné jednání zastupitelstva, asi poslední v tomto volebním období. Jedním z bodů programu je i Návrh Změny č.1 Územního plánu.

Územní plán řeší několik desítek změn a úprav u pozemků, ale i celých územních celků. Ze změny jsou vyjmuty dva pozemky, které budou řešeny separátně. Jedná se o lokalitu u Sv. Václava. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách města Písek www.mesto-pisek.cz