Certifikovaný realitní makléř (CRM)

Certifikovaný realitní makléř (CRM), Písek

dne 05.12.2018 jsem složil úspěšně zkoušku na Certifikovaného realitního makléře (CRM) dle ČSN EN ISO/IEC ISO17024:2013. Jedná se o nejvyšší možné vzdělání v ČR.

Zkouška byla organizována certifikačním orgánem pro certifikaci osob České společnosti pro jakost, jako nezávislou organizací pro personální certifikaci.

Pro připuštění ke zkoušce je nutné splnit několik základních kritérií, např.: vzdělání, délka praxe, trestní bezúhonnost, předložení případové studie atd.

Samotná zkouška se skládá ze tří částí – písemný test, ústní zkouška a obhajoba předložené případové studie.

Zkoušku jsem úspěšně absolvoval a zařadil jsem se tím mezi cca. 158 realitních makléřů v ČR, kteří mají tuto kvalifikaci.

V současné době je z tohoto počtu 10 realitních makléřů v Jihočeském kraji, ale na Písecku pouze jeden – já, Tomáš Freiberg.

Chtěl bych tímto poděkovat všem kolegům, kteří mi pomohli tohoto nejvyššího vzdělání dosáhnout.

 

Tomáš Freiberg, Váš certifikovaný realitní makléř pro Písecko