Vývoj cen bytových jednotek, Písek

Připravil jsem grafické zpracování vývoje cen bytových jednotek ve městě Písek. Jedná se o cenu za m2.

V grafu je vývoj cen od roku 2011 do roku 2019, rozdělených na bytové jednotky v cihlových bytových domech (cihla) a panelových bytových domech (panel). Zatímco u bytových jednotek v cihlových bytových domech je patrný každoroční nárůst v řádu desítek % u bytových jednotek v panelových bytových domech nastali v cenách dva zlomy. Jedním zlomem byl rok 2016 a druhým rok 2019. Důvodů může být několik.

Chcete-li zjistit tržní cenu své bytové jednotky, nebo prodat bytovou jednotku, obraťte se na mne. Kontakty jsou uvedeny na mých web stránkách.    

Připravuji grafické zpracování vývoje cen i u zbylých komodit, např.: rodinné domy, pozemky atd.